Bedrijfsfysiotherapie

fysio icon

Algemeen.

Klachten aan het houding- en bewegingsapparaat zijn vaak een grote oorzaak van verzuim op het werk. Specifiek wanneer het gaat om arbeidsrelevante aandoeningen, dan is dit hét werkterrein van de bedrijfsfysiotherapeut!
Bedrijfsfysiotherapie houdt zich bezig met de relatie tussen arbeid en gezondheid. Het richt zich vooral op preventie van fysieke belasting op het werk. Daarnaast kan de bedrijfsfysiotherapeut, bij verzuim door fysieke klachten, werknemer en werkgever adviseren en begeleiden t.a.v. een gezonde en snelle terugkeer in het arbeidsproces.

Wat kan een bedrijfsfysiotherapeut doen.

Wat kan een bedrijfs- fysiotherapeut doen.

  • Bedrijfsfysiotherapeutisch advies en begeleiding geven bij fysieke klachten (met of zonder ziekteverzuim) aan medewerker en leidinggevende.
  • Verzorgen van een re-integratie trainingsprogramma voor uw medewerker.
  • Werkplekonderzoek en -advisering bij klachten, nieuwbouw, verhuizing en thuiswerken.
  • Training en coaching van leidinggevenden en medewerkers m.b.t. fysiek gezond werken.
  • Workshops beeldschermwerk en tiltrainingen verzorgen.
Wilt u een afspraak maken? Meld u dan online aan.