Groen licht voor opschalen fysiotherapeutische zorg

Groen licht voor opschalen fysiotherapeutische zorg

Gisteravond kwam van het RIVM en VWS het bericht waar we met z’n allen met smart op zitten te wachten. We hebben groen licht om de fysiotherapeutische zorg behoedzaam en stapsgewijs weer op te schalen op basis van het aangepaste triage stappenplan. Goed nieuws én een beslissing die ook echt niet nog langer uitgesteld kon worden.

 

Triage stappenplan:
Het is van groot belang dat de behandeling van (ex)-corona patiënten en uitgestelde zorg voor reguliere patiënten weer opgeschaald kan worden. Nog langer uitstellen lijdt tot onherstelbaar functieverlies. Met behulp van het triage stappenplan kunnen wij de zorg die wij noodzakelijk achten op een veilige en verantwoorde manier verlenen. Houd onze communicatie daarom goed in de gaten!

Ook blijven we u nog begeleiden via het videoconsult Physitrack of telefonische consulten. Er zijn veel mogelijkheden om u te helpen met oefeningen die verduidelijkt worden met afbeeldingen / filmpjes.

Heeft u vragen neemt u dan contact op met de praktijk.
U kunt ons telefonisch bereiken via 071-5417069 of via email info@fysiotherapieommedijk.nl of 071 5417069

Uw eigen fysiotherapeut zal met u contact opnemen wanneer u op dit moment onder behandeling bent.